100mil, 100km, 50mil
100mil, 100km, 50mil

REGULAMIN STUMILAK 2022

Regulamin Zawodów  

STUMILAK, 16-18.06.2022 Szczyrk-Zawoja-Szczyrk

(aktualizacja 20.02.2022)

 

1. CEL ZAWODÓW

Promocja regionu Beskidów w Polsce i na świecie.

Promocja miast i miejscowości partnerskich

Promocja długodystansowych biegów górskich.

Promocja aktywnego wypoczynku na łonie natury.

 

2. ORGANIZATOR

Organizację Zawodów koordynuje:

Fundacja Aktywne Beskidy

ul. Sportowa 42

43-356 Kobiernice

NIP 5472157757

kontakt: aktywnebeskidy@gmail.com / kontakt@aktywne-beskidy.pl

 

Współpraca:  Biuro Promocji Miasta SZCZYRK

 

3. TRASY

Ultramaraton STUMILAK rozgrywany jest na dystansie:

 • 100 mil (ok 170km) i przewyższeniu 9200m+/9200m
 • 100km, przewyższenie ok 6000m+/6000m-
 • 50 mil, przewyższeniu ok 4800m+/4800m-

Mapki, profile oraz dokładne opisy wszystkich tras podane w zakładce TRASA.

 

4. LIMITY CZASOWE i ILOŚCIOWE:

 

Przewidywany łączny limit Uczestników dla wszystkich dystansów to 200 osób. 

W przypadku gdy ilość zgłoszeń przekroczy ilość miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń a następnie wpłata. 

 

Limity czasowe na poszczególne dystanse:

 • 100mil - 48h
 • 100km - 24h
 •   50mil - 18h

Limity pośrednie zostaną podane na stronie internetowej zawodów.

Punkty odżywcze będą zamykane 30 min po limicie czasowym

 

5. TERMIN i MIEJSCE Zawodów:

Zawody odbędą się w dniach 16-18.06.2022

Biuro zawodów, odprawa, wyjazd na start: 

AMFITEATR 'SKALITE'
ul. Beskidzka 106
43-370 Szczyrk

 

START:  Zawoja 16.06.2022 godz 16:00 -wszystkie dystanse

 

META: 

- 100mil - Amfiteatr SKALITE Szczyrk

- 100km - 'Na Beskidku' Zwardoń

- 50mil - Schronisko na Przegibku

Zakończenie zawodów, dekoracja: 18.06.2022 Szczyrk

 

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

Jednakże, ze względów bezpieczeństwa, Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych, bez możliwości zwrotu wpisowego.

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat.

 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w górskim biegu ultramaratońskim.

 • Wszyscy zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, zawodnik musi posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy) oraz wyposażenie obowiązkowe do weryfikacji

 • Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Zawodów oraz przepisów poruszania się po drogach publicznych. Każdy zawodnik musi także przestrzegać Regulaminu Babiogórskiego Parku Narodowego.

 • Obowiązuje zakaz pomocy i towarzyszenia osób trzecich na trasie a zorganizowane wsparcie jest dopuszczalne tylko w okolicy punktów odżywczych przygotowanych przez Organizatora Zawodów

7. ZGŁOSZENIA/ZAPISY:

Zawody STUMILAK odbędą się tylko przy osiągnięciu założonej minimalnej frekwencji zawodników opłaconych do 8 Maja (min 50 osób na dystansie 100MIL)

W przypadku nie zebrania się minimalnej ilości zawodników, wpłacone wpisowe zostanie wszystkim zwrócone po potrąceniu kosztów manipulacyjnych.

 

Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Zawodów w zakładce ZAPISY.

Data rozpoczęcia zapisów:  20 luty 2022

Data ZAKOŃCZENIA zapisów 8 Maja 2022 lub do wyczerpania limitu miejsc 

 • Po zgłoszeniu należy niezwłocznie dokonać opłaty startowej, o ostatecznej kolejności decyduje data wpłynięcia wpisowego na konto Organizatora

 • Lista zgłoszonych zawodników, wraz ze statusem płatności będzie podawana i uaktualniana na bieżąco w formularzu zapisów dostępnym na stronie internetowej Zawodów.

8. OPŁATA STARTOWA:

Uczestnicy wnoszą opłatę startową w wysokości podanej w tabeli. 

Opłata zawiera koszt wynajęcia urządzenia GPS do śledzenia Zawodnika na całej trasie biegu, obsługę strony do śledzenia Zawodnika, pomiar czasu oraz opłatę 40PLN dla BgPN.

Zawodnik może skorzystać z dodatkowej opcji odpłatnego transportu na Start, ze Szczyrku do Zawoi i/lub z transportu z Mety (Przegibek do Szczyrku lub Zwardoń do Szczyrku). 

Może też udać się na Start i wrócić do Szczyrku (lub nie) po zakończonej rywalizacji we własnym zakresie. 

 

Data płatności  100 mil  100 km  50 mil 
do 8 Maja 2022

600 PLN

450 PLN 

350 PLN

 OPCJONALNIE dla każdego dystansu*: 

- transport na START: Szczyrk - Zawoja

- transport z Mety do Bazy:

Przegibek lub Zwardoń - Szczyrk

 

30 PLN 

 

30 PLN

 *decyzję o skorzystaniu z transportu należy zgłosić podczas rejestracji 

 

Opłatę należy wnosić przelewem na konto Fundacji Aktywne Beskidy:

ING Bank Śląski: 08 1050 1070 1000 0090 3082 0733

lub za pośrednictwem T-Pay zintegrowanego z naszym systemem zapisów 

 

Tytuł wpłaty: ”nazwa biegu, wybrany dystans, Imię i Nazwisko”

np. STUMILAK 100km, Jan Kowalski

lub  STUMILAK 50km, Stanisław Nowak

 

9. ZWROTY:

W przypadku rezygnacji z zawodów do 8 Maja lub niezebrania się wymaganej ilości Zawodników - oganizator zwraca wpisowe po potrąceniu kosztów manipulacyjnych.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku niezgłoszenia się zawodnika na Zawody.

 

10. PRZENIESIENIE OPŁATY STARTOWEJ:

Przeniesienie Opłaty startowej na innego Uczestnika jest możliwe do 31.05.2022r, 

przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25 zł. Opłatę manipulacyjną należy wpłacić na numer konta organizatora.

 

11. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

W trakcie trwania Zawodów każdy z zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe. Wyposażenie to będzie kontrolowane przy rejestracji Zawodnika oraz na trasie.

Brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia skutkuje karą czasową w wysokości 30 min.

Brak 3 elementów wyposażenia obowiązkowego skutkuje dyskwalifikacją Zawodnika.

 

Wyposażenie obowiązkowe (wymagane przy odbiorze pakietów):

 • numer startowy (umieszczony z przodu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania),

 • telefon komórkowy z baterią działającą na czas biegu, zalecany włączony roaming. 

  Zawodnik ma obowiązek odebrać telefon od organizatora
 • folia NRC

 • czołówka (latarka) oraz baterie zapasowe

 • gwizdek

 • osobisty kubek wielorazowy (na punktach nie będzie kubków jednorazowych)

 • odpowiedni plecak i/lub pas biegowy zdolny pomieścić wyposażenie obowiązkowe

 • bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności co najmniej 1 litra oraz zapas wody lub napoju minimum 1 litr (sprawdzany przy wyjściu z punktu odżywczego),

 • zapas jedzenia wystarczający do następnego punktu żywieniowego - ok 400 Kcal po każdym wyjściu z PK,

 • kurtka przeciwdeszczowa z kapturem (minimalnie  10000 mm H2O),

 • bluza z długim rękawem 
 • woododporne spodnie (minimalnie  10000 mm H2O),
 • trasa wgrana na urządzenie elekroniczne (telefon/zegarek/gps); urządzenie musi posiadać zapas baterii na całą trasę zawodów
 • opis trasy dostarczony przez organizatora
 • odblask czerwony lub czerwone światełko do zamocowania z tyłu plecaka
  włączone przez cały czas trwania biegu
 • obuwie trailowe odpowiednie do biegów w trudnym terenie górskim,

 • czapka lub bandana,

 • bandaż elastyczny samoprzylegający,

 • dowód osobisty lub paszport

Wyposażenie zalecane:

 • apteczka osobista

 • maść przeciw otarciom (np. second-skin, sudocrem)

 • kije trekkingowe

 • gotówka ok.100 PLN

12. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

W ramach wpisowego Organizator zapewnia zawodnikom :

 • plik z cyfrowo zapisaną trasą do pobrania ze strony zawodów (do urządzeń z GPS)

 • trasa oznakowana tylko w miejscach wrażliwych czyli poza szlakami turystycznymi. Całość trasy nie jest znakowana. Zawodnicy opierają się na tracku dostarczonym przez organizatora oraz opisie trasy

 • opis trasy

 • pomiar czasu wraz z wynikiem online
 • strona do śledzenia zawodników na żywo
 • w wybranej opcji: transport Zawodników na Start (Szczyrk - Zawoja)

 • w wybranej opcji: transport Zawodników z Mety 50mil - autobus z Rycerka Górna Kolonia (dojście do autobusu z Przełęczy Przegibek we własnym zakresie)
 • w wybranej opcji: transport Zawodników z Mety 100km w Zwardowniu do Szczyrku ze Zwardonia przy Dworcu PKP (dojście do autobusu we własnym zakresie)
 • nadajniki GPS do śledzenia zawodników online na bieżąco na całej trasie biegu

 • pamiątkowy numer startowy

 • zabezpieczenie medyczne GOPR na trasie

 • ubezpieczenie NNW
 • obsługę sędziowską na trasie

 • napoje i wyżywienie na trasie biegu

 • depozyt w bazie

 • posiłek regeneracyjny na Mecie (dla zawodników kończących 50 mil i 100km na mecie każdego z dystansów)

 • worki na przepak i ich przewóz (organizator nie odsyła i nie przechowuje nieodebranych na Mecie przepaków oraz wyposażenia)

 • pamiątkowy medal dla wszystkich, którzy ukończą zawody

 • trofea dla najlepszych 

W zależności od hojności Sponsorów - pakiet może zostać rozszerzony.

 

13. ZNAKOWANIE TRASY:

Wszystkie dystanse zawodów Stumilak w przeważającej większości poprowadzone są szlakami turystycznymi. Trasy będą oznakowane tylko w msc wrażliwcyh tj.poza szlakiem turystycznym.

Zawodnicy mają obowiązek poruszania się zgodnie z dostarczonym przez organizatora opisem trasy (wg szlaków turystycznych) oraz obowiązkowym trackiem GPX do ściągnięcia ze strony zawodów.

 

14. KLASYFIKACJA:

Dla każdego dystansu będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn.

Każdy Zawodnik na każdym dystansie musi odwiedzić KAŻDY punkt odżywczy i podać swój numer startowy do kontroli. Dodatkowo Organizator przewiduje lotne punkty kontrolne, na których Zawodnicy będą również zobowiązani do podania swojego numeru startowego i pokazania całego wymaganego na trasie wyposażenia obowiązkowego. Zawodnik będzie sklasyfikowany tylko pod warunkiem zaliczenia WSZYSTKICH punktów kontrolnych. 

Każdy Zawodnik startujący na dłuższym dystansie ma możliwość zakończenia biegu na każdym dystansie krótszym wciąż będąc klasyfikowanym, np. ze 100mil na 100km lub na 50mil.

Uwaga: jeśli Zawodnik kończy wcześniej czyli zmienia / skraca dystans, liczymy mu czas w momencie zgłoszenia tego faktu ekipie! A zatem, jeśli ktoś przybiegnie o 11:00 a poinformuje nas zmianie o 11:20 to czas na Mecie ma 11:20. Zgłaszamy to tylko na PK i tylko komuś z ekipy, kto ten fakt od razu odnotuje. Opuszczenie PK jest równoznaczne z podjęciem decyzji o dalszym współzawodnictwie. Nie ma możliwości zmiany decyzji poza PK Przegibek i/lub Zwardoń. 

Organizator nie wysyła nieobecnemu na dekoracji Zawodnikowi ani Trofeum ani zdobytej Nagrody.

 

15. REZYGNACJE I KONTUZJE W TRAKCIE ZAWODÓW:

W przypadku ewentualnej rezygnacji z kontynuowania rywalizacji - Zawodnik jest zobowiązany zgłosić swoją decyzję u Organizatora lub w najbliższym punkcie kontrolnym.

Zawodnikom, którzy w trakcie trwania imprezy zrezygnują z dalszego uczestnictwa w zawodach nie docierając do Mety 50mil lub 100km przed odjazdem autobusów (godziny odjazdów zostaną podane w programie zawodów) - Organizator nie zapewnia transportu powrotnego do bazy w Szczyrku.

 

16. BEZPIECZEŃSTWO:

Wszystkich zawodników Stumilaka na trasie obowiązują :

 • zasady Fair-Play

 • bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie tras

 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych oraz w miejscach przekraczania dróg publicznych.

Nie zastosowanie się do powyższego grozi bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika.

W razie kontuzji/wypadku/uszkodzenia ciała należy zadzwonić pod podany w trakcie odprawy technicznej numer awaryjny i oczekiwać na przyjazd Ratowników po podaniu przybliżonej lokalizacji.

Za bezzasadne wezwanie Ratowników Zawodnik zostanie obciążony kosztami interwencji GOPR.

W przypadku rezygnacji z zawodów w trakcie ich trwania należy obowiązkowo i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organizatora. W przeciwnym wypadku Zawodnik będzie obciążony kosztami ewentualnej akcji poszukiwawczej.

W przypadku rezygnacji z zawodów organizator NIE zapewnia transportu do bazy.

 

17. OCHRONA PRZYRODY

Wszystkich zawodników Stumilaka na trasie obowiązuje :

 • zachowanie szczególnej troski o przyrodę Beskidów

 • zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów

 • zakaz zaśmiecania trasy, wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych na punktach kontrolnych

 • zakaz niszczenia przyrody

 • przestrzeganie regulaminu Babiogórskiego Parku Narodowego

Nie zastosowanie się do powyższego grozi bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika!

 

18. OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE (RODO)

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów, materiałach promocyjnych oraz materiałach Sponsorów i Partnerów Zawodów. Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Aktywne Beskidy, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Zawodach. Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów takich jak: firmy pomiaru czasu oraz firmy obsługujące płatności elektroniczne. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Zawodów także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem Zawodów.

 

19. REGULACJE DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

W związku z możliwym zagrożeniem epidemicznym Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia stosownej instrukcji sanitarno-epidemiologicznej zgodnej z bieżącymi regulacjami prawnymi, zaleceniami oraz stanem wiedzy medycznej. O ewentualnym wprowadzeniu Instrukcji oraz jej treści Uczestnicy zostaną poinformowani na stronie zawodów i/lub drogą mailową oraz na FB. W przypadku wprowadzenia Instrukcji Uczestnicy zobowiązani są do jej przestrzegania, a niestosowanie się do jej postanowień zagrożone jest upomnieniem, karą czasową, zakazem wstępu na teren Zawodów lub dyskwalifikacją.

Instrukcja wprowadzać może szereg zmian w organizacji Zawodów, w tym w szczególności:

- nakazy i zakazy dot. zachowania dystansu społecznego, zasłaniania twarzy, dezynfekcji itp.,

- możliwość zmiany procedury startu ze startu masowego na start w grupach,

- możliwość zmiany organizacji punktów odżywczych,

- możliwość zmiany organizacji biura zawodów,

- możliwość zmiany harmonogramu zawodów z zachowaniem dat określonych w Regulaminie. Akceptując niniejszy Regulamin każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości fakt, iż nawet daleko idąca ostrożność oraz przestrzeganie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych przez Uczestników oraz Organizatora nie wyklucza możliwości zarażenia chorobami zakaźnymi, a ewentualne roszczenia Uczestników w związku z zarażeniem będą bezzasadne.

 

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Uczestnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 • W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje Zawodnikowi zwrot wpisowego.
 • Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, nie później niż do 2 godzin po zakończeniu Zawodów. Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.
 • Każdy Zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w zawodach. Jednocześnie Zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.
 • Zawodnik startując w Zawodach wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji Zawodów oraz do przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania zawodów jeżeli uzna, że dalsze kontynuowanie zagraża zdrowiu lub życiu uczestników. Może o tym także zdecydować na podstawie orzeczenia innych jednostek m.in. Policji, Straży Pożarnej, zabezpieczenia medycznego, GOPR lub innych jednostek samorządowych. W przypadku odwołania zawodów minimum na trzy dni przed imprezą – wpisowe nie będzie zwracane.
 • Pytania dotyczące Regulaminu oraz samych Zawodów należy kierować mailowo na adres aktywnebeskidy@gmail.com 
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi Zawodów
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy Prawa Polskiego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.

 

 

PARTNERZY:

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2015 TEAM 2008
All Rights Reserved.
Wykonanie serwisu: RevolWEB