100mil, 100km, 50mil
100mil, 100km, 50mil

REGULAMIN STUMILAK 2019

Aktualizacja: 01.03.2019

 

1. CEL ZAWODÓW

Promocja regionu Beskidów w Polsce i na świecie.

Promocja miast i miejscowości partnerskich

Promocja długodystansowych biegów górskich.

Promocja aktywnego wypoczynku na łonie natury.

 

2. ORGANIZATOR i KIEROWNICTWO ZAWODÓW

Fundacja Aktywne Beskidy

ul. Sportowa 42

43-356 Kobiernice

NIP 5472157757

kontakt: aktywnebeskidy@gmail.com / kontakt@aktywne-beskidy.pl

 

Zespół w składzie:

Michał Kołodziejczyk - Dyrektor Zawodów
Anna Kołodziejczyk - Administracja Zawodów
Magdalena i Roman Miszczyk - Koordynatorzy Bazy Zawodów
Marek Skrzyp - Koordynator trasy, wsparcie techniczne i logistyczne Zawodów
Sebastian Łebek - wsparcie techniczne i logistyczne Zawodów
 

Współpraca:  Biuro Promocji Miasta SZCZYRK i Centralny Ośrodek Sportu SZCZYRK

 

3. TRASY

Ultramaraton STUMILAK rozgrywany jest na dystansie:

 • 100 mil (ok 170km) i przewyższeniu 9200m+/9200m
 • 100km, przewyższenie ok 6000m+/6000m-
 • 50 mil, przewyższeniu ok 4800m+/4800m-

Mapki, profile oraz dokładne opisy wszystkich tras zostaną podane na stronie internetowej Zawodów.

 

4. LIMITY CZASOWE i ILOŚCIOWE:

 

Przewidywany łączny limit Uczestników dla wszystkich dystansów to 300 osób + 5 pakietów VIP. 

W przypadku gdy ilość zgłoszeń przekroczy ilość miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń a następnie wpłata. 

 

Limity czasowe na poszczególne dystanse:

 • 100mil - 48h
 • 100km - 24h
 •   50mil - 18h

Limity pośrednie zostaną podane na stronie internetowej zawodów.

Punkty odżywcze będą zamykane 30 min po limicie czasowym

 

5. TERMIN i MIEJSCE Zawodów

 

START:  Zawoja 21.06.2019 godz 16:00 - ultramaraton

 

META: 

 • 100mil - Amfiteatr SKALITE Szczyrk
 • 100km - 'Na Beskidku' Zwardoń
 •   50mil - Schronisko na Przegibku

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

 

BIURO ZAWODÓW:

Szczyrkowskie Centrum Kultury
ul. Beskidzka 106
43-370 Szczyrk

 

Ze względów bezpieczeństwa, Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych, bez możliwości zwrotu wpisowego.

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Uczestnikiem Stumilaka może być osoba, która najpóźniej w dniu startu zawodów ukończy 18 lat.

 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w górskim biegu ultramaratońskim.

 • Wszyscy zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, zawodnik musi posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy) oraz wyposażenie obowiązkowe do weryfikacji.

 • Wszyscy zawodnicy na trasie Stumilaka muszą przestrzegać Regulaminu Zawodów oraz przepisów poruszania się po drogach publicznych. Każdy zawodnik musi także przestrzegać Regulaminu Babiogórskiego Parku Narodowego.

 • Obowiązuje zakaz pomocy i towarzyszenia osób trzecich na trasie a zorganizowane wsparcie jest dopuszczalne tylko w okolicy punktów odżywczych przygotowanych przez Organizatora Zawodów

7. ZGŁOSZENIA/ZAPISY 

Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Zawodów w zakładce ZAPISY.

Data rozpoczęcia zapisów:  6 Grudnia 2018

Data ZAKOŃCZENIA zapisów do wyczerpania limitu miejsc 

 • Po zgłoszeniu należy niezwłocznie dokonać opłaty startowej, o ostatecznej kolejności decyduje data wpłynięcia wpisowego na konto Organizatora

 • Lista zgłoszonych zawodników, wraz ze statusem płatności będzie podawana i uaktualniana na bieżąco w formularzu zapisów dostępnym na stronie internetowej Zawodów.

8. WPISOWE

 • 100 mil (około 170km):

350* PLN do 11 Marca 2019

400* PLN od 12 Marca 2019

 + kaucja 200zł za trackera - płatna TYLKO GOTÓWKĄ przy odbiorze i zwracana po oddaniu trackera

*wpisowe zawiera opłatę dla BGPN

 • 100 km:

280* PLN do 11 Marca 2019

330* PLN od 12 Marca 2019

 + kaucja 200zł za trackera - płatna TYLKO GOTÓWKĄ przy odbiorze i zwracana po oddaniu trackera

*wpisowe zawiera opłatę dla BGPN

 • 50 mil (ok 75km):

230* PLN do 11 Marca 2019

280* PLN od 12 Marca 2019

 + kaucja 200zł za trackera - płatna TYLKO GOTÓWKĄ przy odbiorze i zwracana po oddaniu trackera

*wpisowe zawiera opłatę dla BGPN

 

Opłatę należy wnosić przelewem na konto Fundacji Aktywne Beskidy:

ING Bank Śląski: 08 1050 1070 1000 0090 3082 0733

lub za pośrednictwem T-Pay zintegrowanego z naszym systemem zapisów 

 

Tytuł wpłaty: ”nazwa biegu, wybrany dystans, Imię i Nazwisko”

np. STUMILAK 100km, Jan Kowalski

lub  STUMILAK 50km, Stanisław Nowak

 

9. ZWROTY:

W przypadku rezygnacji z zawodów do 28 Lutego 2019 organizator zwraca 50% wpisowego.

Po tym terminie wpisowe nie podlega zwrotowi.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku niezgłoszenia się zawodnika na Zawody.

Istnieje możliwość przeniesienia opłaconego pakietu startowego na inny dystans lub na innego Zawodnika. W tym celu należy zgłosić ten fakt mailowo na adres: kontakt@aktywne-beskidy.pl najpóźniej do 31 Maja 2019

 

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania Zawodów każdy z zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe. Wyposażenie to będzie kontrolowane przy rejestracji Zawodnika oraz na trasie.

Brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia skutkuje karą czasową w wysokości 30 min.

Brak 3 elementów wyposażenia obowiązkowego skutkuje dyskwalifikacją Zawodnika.

 

Wyposażenie obowiązkowe (wymagane przy odbiorze pakietów):

 • numer startowy (umieszczony z przodu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania),

 • telefon komórkowy z baterią działającą na czas biegu, zalecany włączony roaming

 • folia NRC

 • czołówka (latarka) oraz baterie zapasowe

 • gwizdek

 • osobisty kubek wielorazowy (na punktach nie będzie kubków jednorazowych)

 • odpowiedni plecak i/lub pas biegowy zdolny pomieścić wyposażenie obowiązkowe

 • bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności co najmniej 1 litra oraz zapas wody lub napoju minimum 1 litr (sprawdzany przy wyjściu z punktu odżywczego),

 • zapas jedzenia wystarczający do następnego punktu żywieniowego - ok 400 Kcal po każdym wyjściu z PK,

 • kurtka przeciwdeszczowa/przeciwwiatrowa z kapturem,

 • bluza z długim rękawem 
 • woododporne spodnie 
 • trasa wgrana na urządzenie elekroniczne (telefon/zegarek/gps)
 • odblask czerwony lub czerwone światełko do zamocowania z tyłu plecaka
  włączone przez cały czas trwania biegu
 • obuwie trailowe odpowiednie do biegów w trudnym terenie górskim,

 • czapka lub bandana,

 • bandaż elastyczny samoprzylegający,

 • dowód osobisty lub paszport

 

Wyposażenie zalecane:

 • apteczka osobista

 • maść przeciw otarciom (np. second-skin, sudocrem)

 • kije trekkingowe

 • gotówka ok.100zł

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE

W ramach wpisowego Organizator zapewnia zawodnikom :

 • dokładną mapę z wyrysowaną trasą zawodów

 • plik z cyfrowo zapisaną trasą do pobrania ze strony zawodów (do urządzeń GPS)

 • opis trasy

 • transport Zawodników na Start (ze Szczyrku do Zawoi)

 • transport Zawodników z Mety 50mil - autobus z Rycerka Górna Kolonia, dojście do autobusu z Przełęczy Przegibek we własnym zakresie
 • transport Zawodników z Mety 100km w Zwardowniu do Szczyrku ze Zwardonia przy Dworcu PKP (dojście do autobusu we własnym zakresie)
 • nadajniki GPS do śledzenia zawodników online na bieżąco na całej trasie biegu

 • pamiątkowy numer startowy

 • zabezpieczenie medyczne

 • ubezpieczenie NNW
 • wyraźnie oznakowaną trasę (patrz pkt 12 ZNAKOWANIE TRASY)

 • obsługę sędziowską na trasie

 • napoje i wyżywienie na trasie biegu

 • depozyt

 • posiłek regeneracyjny po biegu w bazie zawodów

 • worki na przepak

 • pamiątkowy medal dla wszystkich, którzy ukończą Stumilaka

 • Trofea dla najlepszych 

W zależności od hojności Sponsorów - pakiet może zostać rozszerzony.

 

12. ZNAKOWANIE TRASY

Trasa Stumilaka będzie całkowicie i dokładnie oznakowana.

W celu uniknięcia nieporozumień zawodnicy otrzymają mapy z wyrysowaną trasą oraz będą mieli możliwość ściągnięcia ze strony zawodów śladu GPS z trasami oraz dokładnego opisu trasy (np. czerwony szlak do szczytu X potem zielony do Y).

 

13. KLASYFIKACJA

Dla każdego dystansu będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn.

Każdy Zawodnik na każdym dystansie musi odwiedzić KAŻDY punkt odżywczy i podać swój numer startowy do kontroli. Dodatkowo Organizator przewiduje lotne punkty kontrolne, na których Zawodnicy będą również zobowiązani do podania swojego numeru startowego i pokazania całego wymaganego na trasie wyposażenia obowiązkowego. Zawodnik będzie sklasyfikowany tylko pod warunkiem zaliczenia WSZYSTKICH punktów kontrolnych. 

Każdy Zawodnik startujący na dłuższym dystansie ma możliwość zakończenia biegu na każdym dystansie krótszym wciąż będąc klasyfikowanym, np. ze 100mil na 100km lub na 50mil.

Zwycięzcy otrzymują Trofea i nagrody w zależności od hojności Sponsora.

W przypadku nieobecności Zwycięzcy na dekoracji, jego nagroda przechodzi na Zawodnika kolejnego. Organizator nie wysyła nieobecnemu na dekoracji Zawodnikowi ani Trofeum ani zdobytej Nagrody.

 

14. REZYGNACJA W TRAKCIE ZAWODÓW

Zawodnikom, którzy w trakcie trwania imprezy zrezygnują z dalszego uczestnictwa w rywalizacji nie docierając do Mety 50mil lub 100km przed odjazdem autobusów (godziny odjazdów zostaną podane w programie zawodów) - Organizator nie zapewnia transportu powrotnego do bazy w Szczyrku.

 

15. BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkich zawodników Stumilaka na trasie obowiązują :

 • zasady Fair-Play

 • bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie tras

 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych oraz w miejscach przekraczania dróg publicznych.

Nie zastosowanie się do powyższego grozi bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika!

W razie kontuzji/wypadku/uszkodzenia ciała należy zadzwonić pod podany w trakcie odprawy technicznej numer awaryjny i oczekiwać na przyjazd Ratowników po podaniu przybliżonej lokalizacji.

Za bezzasadne wezwanie Ratowników Zawodnik zostanie obciążony kosztami interwencji GOPR.

W przypadku rezygnacji z zawodów w trakcie ich trwania należy obowiązkowo i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organizatora. W przeciwnym wypadku Zawodnik będzie obciążony kosztami ewentualnej akcji poszukiwawczej.

W przypadku rezygnacji z zawodów organizator NIE zapewnia transportu do bazy.

 

16. OCHRONA PRZYRODY

Wszystkich zawodników Stumilaka na trasie obowiązuje :

 • zachowanie szczególnej troski o przyrodę Beskidów

 • zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów

 • zakaz zaśmiecania trasy, wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych na punktach kontrolnych

 • zakaz niszczenia przyrody

 • przestrzeganie regulaminu Babiogórskiego Parku Narodowego

Nie zastosowanie się do powyższego grozi bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika!

 

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.

W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje Zawodnikowi zwrot wpisowego.

Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, nie później niż do 2 godzin po zakończeniu Zawodów. Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.

 

Każdy Zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w trudnym ultramaratonie górskim.

Jednocześnie Zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu

powstały w trakcie uczestnictwa a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.

 

Zawodnik startując w Zawodach wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach

promocji Zawodów oraz do przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Zawodów.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.

Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów,

ogłoszone w osobnym komunikacie.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.

 

SPONSORZY:

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2015 TEAM 2008
All Rights Reserved.
Wykonanie serwisu: RevolWEB