dla ludzi gór...
dla ludzi gór...

REGULAMIN STUMILAK 2017

Aktualizacja: 23.04.2017

 

1. CEL ZAWODÓW

Promocja regionu Beskidów w Polsce i na świecie.

Promocja miast i miejscowości partnerskich

Promocja długodystansowych biegów górskich.

Promocja aktywnego wypoczynku na łonie natury.

 

2. ORGANIZATOR I KIEROWNICTWO ZAWODÓW

Fundacja Aktywne Beskidy

ul.Braci Gierymskich 7/2

43-300 Bielsko-Biała

NIP 5472157757

aktywnebeskidy@gmail.com

 

Zespół:

Michał Kołodziejczyk

Anna Kołodziejczyk

Roman Miszczyk

Magdalena Miszczyk

Marek Skrzyp

Sebastian Łebek

 

3. TRASY

Ultramaraton STUMILAK rozgrywany jest na dystansie ok 100 mil (ok 170km) i przewyższeniu 9200m+/9200m

Mapki, profile oraz dokładne opisy wszystkich tras są podane na stronie internetowej Zawodów.

 

4. LIMITY CZASOWE

Limit czasowy wynosi 48 godzin.

Limity pośrednie zostaną podane na stronie internetowej zawodów.

 

Punkty odżywcze będą zamykane 30 min po limicie czasowym!!

 

5. TERMIN I MIEJSCE

Miejsce Startu: Zawoja 28.04.2017 godz 16:00

Meta: Ośrodek Wypoczynkowy Beskidy Park w Bielsku-Białej

 

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

 

Biuro zawodów:

Ośrodek Wypoczynkowy Beskidy Park w Bielsku-Białej

Aleja Armii Krajowej 316
43-309 Bielsko-Biała

http://www.beskidypark.com.pl/

 

Ze względów bezpieczeństwa, Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych, bez możliwości zwrotu wpisowego.

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Uczestnikiem Stumilaka może być osoba, która najpóźniej w dniu startu zawodów ukończy 18 lat.

 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w górskim biegu ultramaratońskim.

 • Wszyscy zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, zawodnik musi posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy) oraz wyposażenie obowiązkowe do weryfikacji.

 • Wszyscy zawodnicy na trasie Stumilaka muszą przestrzegać Regulaminu Zawodów oraz przepisów poruszania się po drogach publicznych. Każdy zawodnik musi także przestrzegać Regulaminu Babiogórskiego Parku Narodowego.

 • Obowiązuje zakaz pomocy i towarzyszenia osób trzecich na trasie a zorganizowane wsparcie jest dopuszczalne tylko w okolicy punktów odżywczych przygotowanych przez Organizatora Zawodów

7. ZGŁOSZENIA/ZAPISY 

Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Zawodów w zakładce ZAPISY.

Data rozpoczęcia zapisów: 9 grudnia 2016

Data ZAKOŃCZENIA zapisów do wyczerpania limitu miejsc 

 • Po zgłoszeniu należy niezwłocznie dokonać opłaty startowej, o ostatecznej kolejności decyduje data wpłynięcia wpłaty na konto Organizatora

 • Lista zgłoszonych zawodników, wraz z informacją o wpisowym, będzie podawana i uaktualniana na bieżąco w formularzu zapisów dostępnym na stronie internetowej Zawodów.

8. LIMIT UCZESTNIKÓW

Z uwagi na obostrzenia Babiogóskiego Parku Narodowego - limit startujących został ograniczony do 50 Zawodników. 

W przypadku gdy ilość zgłoszeń przekroczy ilość miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń a następnie wpłata.

Dolny limit Zawodników to 35 osób. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych, zawody nie odbędą się a wpisowe zostanie zwrócone w całości.

 

9. WPISOWE

300 PLN do 28 Lutego 2017

350 PLN od 1 marca 2017

 

Decyduje data wpłaty, nie data zapisów.

Opłatę należy wnosić przelewem na konto Fundacji Aktywne Beskidy:

ING Bank Śląski: 08 1050 1070 1000 0090 3082 0733

 

Tytuł wpłaty nazwa biegu, imię i nazwisko'

Nazwa biegu: Stumilak

 

ZWROTY:

W przypadku rezygnacji z zawodów do dnia 28 luty 2017 organizator zwraca 50% wpisowego. Po tym terminie wpisowe nie podlega zwrotowi.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku niezgłoszenia się zawodnika na Zawody.

 

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania Zawodów każdy z zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe. Wyposażenie to będzie kontrolowane przy rejestracji Zawodnika oraz na trasie. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją Zawodnika.

 

Wyposażenie obowiązkowe (wymagane przy odbiorze pakietów):

 • numer startowy z chipem (umieszczony z przodu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania),

 • telefon komórkowy z baterią działającą na czas biegu, zalecany włączony roaming, polecamy wpisać nr organizatorów podany podczas rejestracji,

 • folia NRC,

 • czołówka (latarka) oraz baterie zapasowe,

 • gwizdek,

 • osobisty kubek wielorazowy (na punktach nie będzie kubków jednorazowych),

 • plecak lub pas biegowy (nerka),

 • bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności co najmniej 1 litra oraz zapas wody lub napoju minimum 1 litr (sprawdzany przy wyjściu z punktu odżywczego),

 • zapas jedzenia wystarczający do następnego punktu żywieniowego - ok 400 Kcal po każdym wyjściu z PK,

 • kurtka przeciwdeszczowa/przeciwwiatrowa z kapturem,

 • bluza z długim rękawem x2 ( jedna na sobie + jeden zapas)
 • długie getry i woododporne spodnie 
 • rękawiczki (najlepiej wiatro/wododoporne)
 • trasa wgrana na urządzenie elekroniczne (telefon/zegarek/gps)
 • odblask czerwony lub czerwone światełko do zamocowania z tyłu plecaka
  wlączona cały czas
 • obuwie trailowe odpowiednie do biegów w trudnym terenie górzystym,

 • czapka lub bandana,

 • bandaż elastyczny samoprzylegający,

 • dowód osobisty lub paszport

Wyposażenie zalecane:

 • apteczka osobista ,

 • maść przeciw otarciom (np. wazelina, sudocrem),

 • kije trekkingowe,

 • drobna gotówka

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE

W ramach wpisowego Organizator zapewnia zawodnikom :

 • dokładną mapę z wyrysowaną trasą zawodów

 • plik z cyfrowo zapisaną trasą do ściągnięcia ze strony (do urządzeń GPS)

 • opis trasy

 • transport z Bielska-Białej do Zawoi

 • nadajniki GPS do śledzenia zawodników online na bieżąco na całej trasie biegu

 • pamiątkowy numer startowy,

 • zabezpieczenie medyczne

 • wyraźnie oznakowaną trasę (patrz pkt 12 ZNAKOWANIE TRASY),

 • obsługę sędziowską na trasie,

 • napoje i wyżywienie na trasie biegu,

 • depozyt

 • posiłek regeneracyjny po biegu w bazie zawodów,

 • worki na przepak

 • miejsca leżące do odpoczynku na trasie w warunkach polowych,

 • pamiątkowy medal dla wszystkich, którzy ukończą Stumilaka

 • trofea i nagrody dla najlepszych 

Pakiet może zostać rozszerzony, w zależności od hojności Sponsorów.

 

12. ZNAKOWANIE TRASY

Trasa Stumilaka będzie całkowicie i dokładnie oznakowana. W celu uniknięcia nieporozumień zawodnicy otrzymają mapy z wyrysowaną trasą oraz będą mieli możliwość ściągnięcia ze strony zawodów śladu GPS z trasami oraz dokładny opis trasy (np. czerwony szlak do szczytu X potem zielony do Y).

 

13. KLASYFIKACJA

Będzie prowadzona osobna klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn.

Każdy Zawodnik na każdym dystansie musi odwiedzić KAŻDY punkt odżywczy i podać swój numer startowy do kontroli. Dodatkowo organizator przewiduje lotne punkty kontrolne, na których Zawodnicy będą również zobowiązani do podania swojego numeru startowego i pokazania całego wymaganego na trasie wyposażenia obowiązkowego. Zawodnik będzie sklasyfikowany tylko pod warunkiem zaliczenia WSZYSTKICH punktów kontrolnych. Brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia skutkuje karą czasową w wysokości 30 min.

14. BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkich zawodników Stumilaka na trasie obowiązują :

 • zasady Fair-Play,

 • bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie tras,

 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych oraz w miejscach przekraczania dróg publicznych.

Nie zastosowanie się do powyższego grozi bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika!

W razie kontuzji/wypadku/uszkodzenia ciała należy zadzwonić pod podany w trakcie rejestracji numer awaryjny i oczekiwać na przyjazd ratowników po podaniu przybliżonej lokalizacji.

Za bezzasadne wezwanie Ratowników Zawodnik zostanie obciążony kosztami dojazdu.

W przypadku rezygnacji z zawodów w trakcie ich trwania należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organizatora. W przeciwnym wypadku Zawodnik będzie obciążony kosztami ewentualnej akcji poszukiwawczej.

W przypadku rezygnacji z zawodów organizator NIE zapewnia transportu do bazy.

 

15. OCHRONA PRZYRODY

Wszystkich zawodników Stumilaka na trasie obowiązuje :

 • zachowanie szczególnej troski o przyrodę Beskidów,

 • zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,

 • zakaz zaśmiecania trasy, wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych na punktach kontrolnych,

 • zakaz niszczenia przyrody,

 • przestrzeganie regulaminu Babiogórskiego Parku Narodowego.

Nie zastosowanie się do powyższego grozi bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika!

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.

W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje Zawodnikowi zwrot wpisowego.

Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, nie później niż do 2 godzin po zakończeniu Zawodów. Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.

 

Każdy Zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w trudnym ultramaratonie górskim.

Jednocześnie Zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu

powstały w trakcie uczestnictwa a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.

 

Zawodnik startując w Zawodach wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach

promocji Zawodów oraz do przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Zawodów.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.

Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów,

ogłoszone w osobnym komunikacie.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.

NEWSLETTER

Zapisz się, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje o nowych zawodach i wynikach oraz najnowsze aktualności
© Copyright 2015 TEAM 2008
All Rights Reserved.
Wykonanie serwisu: RevolWEB